Who I Am

  Star8 Thailand ก่อตั้งขึ้นจากความเชี่ยวชาญ

จากทีมงานของ 2 บริษัทที่ลงตัว คือ Star8 Asia ซึ่งมีนวัตกรรมและสินค้าคุณภาพ ร่วมกับวิศวกรผู้เชี่ยวชาญกลุ่มหนึ่งจากบริษัทดัชมิลล์ซึ่งมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการพลังงานในระดับโรงงาน จึงพัฒนาและนำเสนอมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอเนกประสงค์รุ่นต่างๆเหมาะกับชาวไทย

คลิปจัดเต็ม เยี่ยมชมโรงงานประกอบรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า Star8 มาตรฐานระดับสากล

ทีมงานของ Star8 จึงมีความเข้าใจเรื่องระบบการจัดจำหน่ายและการบริการเป็นอย่างดี การซื้อสินค้าและรับบริการจาก Star8 (Thailand) ย่อมหมายถึงความมั่นใจที่คุณจะได้รับจากนวัตกรรม ความเชี่ยวชาญและบริการที่ดีเยี่ยมของเรา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *