Contact Us

บริษัท สตาร์ 8 (ประเทศไทย) จำกัด

โทรศัพท์ : 092-250-2424
LINE : @Star8Thailand
Facebook : star8thailand
Instagram : star8thailand

โชว์รูม :
82/29-31 ถนนพุทธมณฑล สาย 2
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10170

สำนักงานใหญ่ (ออกใบกำกับภาษี) :
222, 224, 226 อาคารกรุงธนเมืองแก้ว
ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105558113480