วิธีเลือกขนาดระบบ โซล่าเซลล์ (Solar Cell) ง่ายๆ ที่คุณเองก็คำนวนได้

วิธีเลือกขนาดระบบ โซล่าเซลล์ (Solar Cell) ง่ายๆ ที่คุณเองก็คำนวนได้

วิธีเลือกขนาดระบบ โซล่าเซลล์ (Solar Cell) ง่ายๆ ที่คุณเองก็คำนวนได้

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นทุกวัน หนึ่งในส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด คือค่าใช้จ่ายของไฟฟ้าภายในบ้าน ซึ่งปัจจุบันถูกปรับเรทให้สูงขึ้นมากกว่า 4 บาทต่อหน่วย และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี หลายครัวเรือนจึงหาทางออกมากมายเพื่อทำให้ลดภาระค่าใช้จ่ายส่วนนี้ หนึ่งในนั้นคือการนำพลังงานทดแทน หรือก็คือพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ โซล่าเซลล์ (Solar Cell) เข้าช่วยลดค่าใช้จ่ายระยะยาวนั่นเอง

แต่ปัญหาที่ตามมาของการใช้พลังงานไฟฟ้าโซล่าเซลล์ (Solar Cell) มาใช้นั้น ก็คือ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้นั่นเอง ซึ่งมีข้อควรรู้หลายอย่างโดยในหัวข้อนี้เราจะมาพูดถึง การคำนวณขนาดแผงโซล่าเซลล์ (Solar Cell) ด้วยตัวเองเบื้องต้น เพื่อประกอบการตัดสินใจและประเมิณค่าใช้จ่ายคร่าวๆ ได้ด้วยตัวเอง

ปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ตัดสินใจได้ว่าเราควรติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell) ดูจาก 2 ปัจจัยหลักคือ

 1.     การใช้ไฟตอนกลางวันควรจะอยู่ในช่วง 30%-100% ของการใช้ไฟทั้งหมด หรือค่าไฟในตอนกลางวันควรจะไม่ต่ำกว่า 1,500 บาท
 2.   พื้นที่ภายในบ้าน เหมาะสมกับการติดตั้งหรือไม่ เช่น หลังคาบ้าน หรือพื้นที่ที่ต้องการติดตั้งจะต้องโล่งแจ้ง ไม่มีเงาต้นไม้ หรือเงาตึก/อาคาร มาบดบังแสงอาทิตย์

เมื่อประเมินแล้วว่าผ่าน 2 ปัจจัยดังกล่าว ก็สามารถวิเคราะห์เบื้องต้นได้แล้วว่า บ้านพักอาศัยของเราเหมาะสมที่จะติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell) สิ่งที่ต้องประเมินต่อมานั่นคือ ใบเสร็จค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน ซึ่งโดยปกติแล้ว สามารถนำใบเสร็จค่าไฟฟ้า 3 – 6 เดือนย้อนหลังมาประกอบการคำนวณโดยคำนวณจากใบเสร็จค่าไฟฟ้าเดือนที่น้อยที่สุดใน 6 เดือนที่เลือกมา แล้วคำนวณที่ 30%-50% ของค่าไฟฟ้า หรือคำนวณที่เปอร์เซนต์การใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางวัน ตัวอย่างเช่น บ้านพักอาศัยหลังหนึ่งมีการใช้งานไฟฟ้าในตอนกลางวันอยู่ที่ 30%และมีใบเสร็จค่าไฟฟ้า 6 เดือนย้อนหลัง ดังนี้

 • เดือนที่ 1 : 5,500 บาท
 • เดือนที่ 2 : 7,000 บาท
 • เดือนที่ 3 : 6,800 บาท
 • เดือนที่ 4 : 6,000 บาท
 • เดือนที่ 5 : 5.800 บาท
 • เดือนที่ 6 : 5,400 บาท

ให้เราคำนวณ 30% ของที่ค่าไฟฟ้าที่น้อยที่สุด นั่นคือ ค่าไฟฟ้าของเดือนที่ 6 คือ 5,400 บาท จะได้อยู่ที่ 5,400 x 30% = 1,620 บาท หมายความว่า ระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell) ที่เหมาะสม ควรติดตั้งขนาดให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายประมาณ 1,620 บาท ต่อเดือน

สิ่งที่ต้องทราบถัดไป คือ ระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell) ขนาดเท่าไหร่ ประหยัดค่าไฟฟ้า ต่อเดือนเท่าไหร่ เบื้องต้นตัวเลขค่าเฉลี่ยการประหยัดไฟฟ้าของแต่ละขนาดเป็นดังนี้

 1.       ระบบโซล่าเซลล์ ขนาด 3 กิโลวัตต์ ประหยัดไฟฟ้าได้เดือนละ 1,000 – 1,500 บาท
 2.       ระบบโซล่าเซลล์ ขนาด 5 กิโลวัตต์ ประหยัดไฟฟ้าได้เดือนละ 2,500 – 3,000 บาท
 3.       ระบบโซล่าเซลล์ ขนาด 10 กิโลวัตต์ ประหยัดไฟฟ้าได้เดือนละ 5,500 – 6,000 บาท

เมื่อทราบตัวเลขเฉลี่ยการประหยัดไฟฟ้าของระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell) แต่ละขนาดแล้ว เราก็สามารถวิเคราะห์ได้แล้วว่าควรติดตั้งระบบขนาดเท่าไหร่ โดยจากที่คำนวณมาก่อนหน้านี้ว่า ระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell) ที่เหมาะสม ควรติดตั้งขนาดให้ครอบคลุมค่าใช้จ่าย 1,620 บาท ต่อเดือน เพราะฉะนั้น การเลือกขนาดของระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell) ก็จะอยู่ที่ขนาด 3 กิโลวัตต์ นั่นเอง โดยขนาดระบบ  3 – 10 กิโลวัตต์นั้น หากใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 450W จะต้องใช้จำนวนแผงโซล่าเซลล์ 8 – 22 แผงในการติดตั้ง และใช้พื้นที่โดยรวมประมาณ 24 – 70 ตารางเมตร (ขนาดแผงโซล่าเซลล์โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 2.3 ตารางเมตรต่อแผง) ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell) นั้น ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทจะประเมิณราคา ปัจจุบัน ราคาเฉลี่ยในท้องตลาดของขนาดระบบ 3 – 10 กิโลวัตต์ จะอยู่ที่ 39,000 – 50,000 บาทต่อกิโลวัตต์ ยิ่งขนาดระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell) มีขนาดใหญ่ ราคาต่อกิโลวัตต์ก็จะยิ่งถูกลง

นอกจากนี้ ปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2565) การไฟฟ้ายังสนับสนุนให้ แต่ละครัวเรือนหันมาติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell) โดยมีนโยบายการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับภาคประชาชนอีกด้วย ซึ่งการรับซื้อขายไฟมีอายุสัญญาถึง 10 ปี ด้วยอัตรารับซื้ออยู่ที่ 2.2 บาทต่อหน่วย ทำให้ประชาชนสามารถนำพลังงานที่ผลิตเหลือจากการใช้งานในแต่ละวันขายคืนให้กับการไฟฟ้าได้

ทั้งนี้บทความข้างต้นเป็นเพียงการประเมินเบื้องต้นที่สามารถประเมินได้เองคร่าวๆ เท่านั้น หากต้องการรายละเอียดและความเหมาะสมควรปรึกษาบริษัทผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell)  ซึ่งทางบริษัทดูแลจนจบกระบวนการ ตั้งแต่การออกแบบขนาดระบบตามหน้างาน การติดตั้ง และการขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถติดต่อได้ทาง LIND ID : @star8thailand หรือเบอร์ 092-250-2424 ต่อ 1